Slovak Czech English German Polish

Utorok, 11. marca 2003

Zhromaždím ich od končín zeme, medzi nimi slepých i chromých, tehotné spolu s rodičkami; navrátia sa sem ako veľký zbor. Nový začiatok. Koľkí ľudia túžia po novom začiatku vo svojom živote? Zabudnúť tak na to, čo bolo a začať písať príbeh svojho života na čistý list. Je to vôbec možné? Z nášho textu sa dozvedáme, že je to možné. Treba však pre to niečo urobiť. Ten krok, ktorým sa prechádza zo starého života bez Boha do nového života s Bohom, sa volá pokánie. Pokánie má celkom konkrétne črty. Začínajú sa slovkom “ak”. “Ak sa celým srdcom obrátite k Hospodinovi, ak odstránite cudzích bohov spomedzi seba, ak si upriamite srdcia na Hospodina a budete Mu slúžiť, potom Jeho otcovská ruka vás bude viesť vaším životom.” Boh si žiada celé srdce. To je Jeho podmienka pre nový začiatok. Ten, kto spraví tento krok odvahy a otvorí celé svoje srdce Bohu, tomu otvorí Boh možnosť nového začiatku.