Slovak Czech English German Polish

Streda, 12. marca 2003

Oni, pravda, hovoria: Suché sú naše kosti a zhynula naša nádej, sme stratení. Preto prorokuj a povedz im: Takto vraví Hospodin Pán: Ajhľa, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov ako svoj ľud. Žiadosť. Túžime po rôznych veciach. Žiadosť nemusí byť vždy zlá. Niektoré túžby sú dobré. Vedú nás k duchovnému rastu a radostnému životu. Sú však aj také túžby, ktoré sa zdajú dobré a prirodzené, ale neskôr sa ukáže ich iná tvár. Izraelci chceli mať kráľa, ako národy okolo nich. Na prvý pohľad to bola prirodzená túžba, ale aj zradná. Pokiaľ kráľ svojím panovaním poukazuje na Boha, na Jeho spravodlivosť, pokiaľ zastáva svoj úrad vo vedomí, že je nástrojom v Božích rukách, je to dobré. Ale ak ho vlastná žiadosť vedie k tomu, aby sa sám správal ako boh a zabudol na to, že je iba Božím služobníkom, je to zle. A človek ľahšie koná zlo, ako dobro. Je ľahšie si chrániť svoje súkromie a pohodlie, ako sa nezištne obetovať v službe iným. Je však múdre túžiť po dobrých a správnych veciach a snažiť sa o nich, lebo kto netúži po dobrých veciach, toho si nájde túžba po zlých veciach. Apoštol Pavel to vyjadril slovami: “Nedaj sa premáhať zlému, ale dobrým premáhaj zlé.” Ak by si pochyboval o tom, čo je dobré a čo zlé, spomeň si na Krista. Ako by sa On rozhodoval na tvojom mieste? Po čom by On túžil?