Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 13. marca 2003

Jedine Ty poznáš srdce všetkých ľudských synov. O hlavu vyšší. Saul, prvý izraelský kráľ, bol o hlavu vyšší ako všetok ľud. Okrem toho “bol udatný a nebolo krajšieho od neho v Izraeli.” K tomu ostáva iba dodať – správny človek na správnom mieste. Obrazne môžeme povedať – ak má človek niekoho viesť, musí byť “o hlavu vyšší” ako tí, ktorých má viesť. To vidíme na prvom izraelskom kráľovi. Pán Ježiš Kristus poveril svojich učeníkov, aby šli a privádzali k Nemu ľudí zo všetkých národov. Aby ich privádzali k viere v Boha. A to je úloha i pre nás. Aby sme však toto mohli robiť, a tak naplniť Kristovo poverenie, je i nám treba, aby sme boli “o hlavu vyšší” ako tí, ktorých vedieme. O hlavu vyšší vo viere. Človek môže dať len to, čo sám má, čo prijal. Nemôže dať to, čo nemá, čo neprijal. Ak mám duchovné poznanie o Bohu a jeho láske, ktorú nám prejavil v Kristovi a viem to s pokorou, nenásilne odovzdať iným, potom som, obrazne povedané “o hlavu vyšší.” Nebudem sa však preto pozerať na ostatných zvrchu, ale tento fakt vezmem ako príležitosť k službe iným.