Slovak Czech English German Polish

Piatok, 14. marca 2003

Uveril som, preto hovorím: Bol som veľmi pokorený. Premením ťa. Saula čaká veľká a zodpovedná úloha. Je si vedomý toho, že je z najmenšieho kmeňa a z najmenšej čeľade. Má zaujať najpoprednejšie miesto v národe - kráľovský trón. Zvládne to? Bude na to stačiť? Saul si pravdepodobne kládol tieto otázky. Samuel mu však oznamuje, že Duch Boží ho prenikne a premení. A to je úžasné. Koho Pán Boh osloví a povolá do služby, nech by tá služba bola akokoľvek náročná, toho si aj vystrojí a zmocní k službe. Stalo sa tak pri Saulovi a deje sa tak s každým poslušným Božím dieťaťom. Veď koľkokrát Boh zvláštne zasiahol do nášho života. Na poslednú chvíľu nás napadne dobrá myšlienka; vstúpi nám do cesty človek, ktorý nám ukáže ako ďalej. Pán Boh sa vždy o svojich postará. Preto sa nikto nemusí báť, keď ho Boh volá do služby. Lebo koho Boh pozve, toho svojím Duchom premení, uschopní, posilní a požehná.