Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 16. marca 2003

Mnohí sa pýtajú: Kto nám ukáže niečo dobré? Hospodine, nech nás osvieti svetlo tvojej tváre! Počítať. Je dobré vedieť počítať. Dobre počítať a neprepočítať sa. Podobenstvo o zlých vinohradníkoch je o ľuďoch, ktorí veľa počítali a nakoniec sa prepočítali. Počítali s veľkým ziskom, ale namiesto toho prišla veľká strata. Stratili to najcennejšie, čo mali – svoj život. Duchovná matematika nie je zložitá. Naučí sa ju aj malé dieťa. Jej základným pravidlom je: keď počítaš, počítaj vždy s Bohom. Potom sa dopočítaš k správnemu výsledku. Ak s Bohom nepočítaš, pamätaj, že sa raz prepočítaš. Dielčie výpočty ti možno vychádzajú zatiaľ správne, ale s výsledným súčtom budeš mať problém. Určite sa prepočítaš, ako tí vinohradníci. Smutné je, keď človek na sklonku života zistí, že celý život zle počítal. Je tu však dobrá rada. Osvoj si základné pravidlo duchovnej matematiky – vždy, keď počítaš, počítaj s Bohom.