Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 17. marca 2003

Neurobte ani strieborných bohov popri mne, ani zlatých bohov si nerobte! Premárnená príležitosť. Saul bol zvolený za kráľa nad Izraelom. Dostal možnosť, aby ako vodca slúžil svojmu ľudu. Bol do tejto úlohy vybraný Hospodinom. Keď Hospodin poverí niekoho úlohou, dá aj všetko, čo je pre splnenie tejto úlohy potrebné – múdrosť, silu, schopnosti. Ale Saul sa na toto nespoliehal. Nepočítal s Božou milosťou, ale myslel si, že on sám musí urobiť niečo preto, aby Hospodin zasiahol v jeho prospech. Chcel si od Hospodina vynútiť úspech. Ale Pán Boh svoju pomoc a požehnanie nedáva preto, lebo my sme pre to niečo urobili. Dáva nám to z milosti – zadarmo – zo svojej lásky. Nemiluje niečo na nás – naše dobré vlastnosti, náš charakter, našu krásu. Ale miluje nás – takých, akí sme. Božiu milosť a požehnanie si nemôžeme vynútiť ani dobrým správaním, ani obeťami alebo milodarmi. Ale môžeme ju prijať ako dar. Táto príležitosť je daná každému jednému z nás. – – Len trpezlivo čakajme, kým začne konať Boh. On najlepšie vie, kedy je ten správny čas. Ak mešká – iste má pre to dobré dôvody v náš prospech.