Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 20. marca 2003

Keď budete hľadať Hospodina, dá sa vám nájsť. Ak ho však opustíte, opustí vás. Hudba ako dar. “Lenin raz povedal, že musel prestať počúvať Beethovena, pretože ho to vraj nútilo k tomu, aby mal ľudí príliš rád. Bál sa, že by bol potom príliš mäkký na to, aby mohol robiť revolúciu. V tomto máte celého Lenina. Revolúcia mu bola dôležitejšia, ako mať rád ľudí. Ale s tou muzikou mal pravdu. Taký Beethoven vás skutočne odtrhne od zeme. Dá vám zabudnúť na mnoho vecí. Povie vám niečo, k čomu nie sú slová v žiadnej reči na svete. A skutočne vás to privedie k tomu, aby ste mali radi ľudí. Ale to je práve to, prečo má človek počúvať veľkú muziku. V tomto ja najviac cítim, ako som Leninov protinožec. Keby som bol na štrnásť dní diktátorom, tak by som vydal zákon a nariadil by som, že každý muž aj žena vo veku medzi ôsmimi a osemdesiatimi musí trikrát denne, na raňajky, na obed a na večeru, počúvať Mozarta. To by ste videli, ako by to ľudí zmenilo. Ako môžete chystať vojnu, keď vám v ušiach znie Mozart? Ako môžete vraždiť, kradnúť a lúpiť, keď počúvate Chopina? Len to skúste! Ak je na svete nejaká medicína proti všetkému zlému, tak je to hudba.” (Jan Masaryk). – – Božia milosť a láska sa prejavuje aj v rôznych daroch, ktoré nám Hospodin dáva na obohatenie našich životov. Takto treba vnímať maličkosti okolo nás, takto sa treba pozerať na veci, ktoré nás obklopujú – ako na Božie dary. Našou úlohou je využívať tieto dary k dobru a prospechu ľudí okolo nás, aj k obohateniu vlastných životov.