Slovak Czech English German Polish

Piatok, 21. marca 2003

Hospodine, neopusti ma! Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa! Strach z veľkého. Človek má odjakživa rešpekt pred veľkými vecami. S obdivom a bázňou pozeráme na masívne štíty hôr. Obdivujeme obrovské stavby. Fascinujú nás vysoké vodopády. A aj sám človek túži po veľkosti, po moci a sile. Ale všetko sa otočí, keď nás ohrozuje niečo veľké. Vtedy sa obdiv a bázeň mení na strach. Keď sa zo zasnežených vrchov začne valiť lavína, v tom momente sa obdiv zmení na panický strach. Keď loď, ktorá sa pokojne plavila po mori, stroskoce, vtedy sa bázeň mení na hrôzu. A najhorší je strach z druhého človeka – keď proti nám stojí niekto väčší, silnejší, múdrejší, vplyvnejší. Strach nám “zväzuje ruky”. Radšej si necháme nadávať, radšej prijmeme výsmech a potupovanie – necháme ubíjať nášho ducha – len aby sme si zachránili telo. Ale život v strachu nie je skutočný život, je to len úbohé živorenie. Preto každý hľadá spôsob, ako sa zbaviť strachu, ako zo živorenia urobiť hodnotný život. Ak sa chceme strachu skutočne zbaviť, nielen klamať samých seba a nahovárať si, že sa nebojíme, musíme začať úplne od začiatku. Musíme si zodpovedať otázku, z čoho pramení strach. Príčinou ľudského strachu je náš ľudský hriech. Keď prví ľudia zhrešili, začali sa jeden pred druhým hanbiť – začali sa cítiť jeden od druhého ohrození. A ten pocit ohrozenia nebol neoprávnený – ten pocit sa veľmi rýchlo zmenil na realitu – Kain zabil Ábela. A tak to pokračovalo až podnes – naše vlastné viny, priestupky, hriechy sú príčinou strachu. Počas celých dejín sa ľudstvo nedokázalo, až na pár výnimiek, zbaviť strachu. Práve tie výnimky nám ukazujú, že zbaviť sa strachu, nie je ilúziou. Je to možné. Nie z vlastných síl, z vlastných schopností – tie zlyhávajú. Zbaviť sa strachu je možné len vtedy, keď človek dôveruje Hospodinovi, keď sa na Neho spoľahne. Izraelci mali strach z Goliáša, lebo sa spoliehali len na svoju ľudskú silu. Dávid, ktorý bol vtedy len mladíkom a nevládal ani chodiť v brnení, sa spoliehal na Hospodina. Apoštol Pavel píše: “Keď je Boh s nami, kto môže byť proti nám?” A v našej evanjelickej hymne spievame: “Čo je naša ľudská sila? Sama nás nezachráni. Máme však od Hospodina štít v každom bojovaní.”