Slovak Czech English German Polish

Sobota, 22. marca 2003

Dám im jedno srdce a jeden spôsob života,... že im neprestanem dobre činiť. Sila slabých. Keď sa dvaja chlapci začnú v škole biť, ich spolužiaci radi stoja okolo a uzatvárajú stávky, ktorý z nich vyhrá. Víťaza tipujú podľa veku, podľa výšky, podľa svalov, podľa toho, či niektorý z nich ovláda nejaké bojové umenie. Keď sa Dávid rozhodol bojovať s Goliášom, každému bolo jasné, ako to skončí. Ani v jednom, ani v druhom vojenskom tábore sa nenašiel nikto, kto by vsadil na Dávida. V kútiku srdca možno Izraelci dúfali, že sa môže stať zázrak, ale realita sa zdala byť celkom iná. Na jednej strane obrovský, vysoký, svalnatý Goliáš, dobre vycvičený v bojovom umení. Na druhej strane mladík s jemnými prstami, ktorý hrával na harfe a ktorý nemal ani toľko rokov, aby ho povolali do vojenskej služby. Na jednej strane dobre vyzbrojený bojovník, na druhej strane chlapec bez brnenia s palicou a prakom v ruke. Tip na víťaza je jasný: Goliáš bude víťaz, Dávid bude mŕtvy. Výsledok boja: Goliáš je mŕtvy, Dávid je víťaz. – – Toto nie je len pekná historka, ktorá sa odohrala kedysi dávno. Je to náš vlastný životný príbeh. Častokrát stoja proti nám rôzne starosti a problémy – také veľké, až sa nám zdá, že ich nedokážeme prekonať, že nás pohltia. A keď si zrátame naše šance – naše sily, schopnosti – tak ten boj vidíme ako vopred prehraný. Ale práve príbeh o Dávidovi a Goliášovi nám ukazuje, že to nemusí tak byť. Pretože v hre je nielen naša ľudská sila, ale aj Božia. V jednej piesni sa spieva: “Keď malý, slabý Dávid pred Goliášom stál, mal obor ľudskú silu, no Dávid Božiu mal.” Teda tou rozhodujúcou otázkou v našich životných bojoch nie je to, aké sú naše sily a schopnosti, ale či počítame s Božou pomocou a či ju prijímame. A Hospodin dáva pomoc každému človeku, ktorého úmysly smerujú k dobru a ktorý na Jeho pomoc čaká a spolieha sa na ňu.