Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 23. marca 2003

Nezdržujte ma, lebo Hospodin úspechom korunoval moju cestu. Chaos v požiadavkách. Sme trochu zmätení, keď čítame text o rôznych Ježišových nasledovníkoch. Tých, ktorí chcú Ježiša nasledovať, odmieta. Na druhej strane volá tých, ktorí nie sú veľmi ochotní. A tak sa pýtame, o čom nám tento text hovorí. Chce nám podať pravidlá a požiadavky vstupu do cirkvi? Akési zásady členstva? Alebo sa tu dozvedáme niečo viac? Všimnime si ľudí, ktorí chceli Ježiša nasledovať, všimnime si ľudí, ktorých volá Ježiš a napokon aj Ježišove reakcie na ich túžby. – – Prvý hovorí: “Pôjdem za Tebou, kamkoľvek by si šiel.” Aké odhodlanie! Ale to sa ľahko hovorí len vtedy, keď je všetko v poriadku, keď nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Aj učeníci boli odhodlaní nasledovať Ježiša za každých okolností. A keď prišlo prvé nebezpečenstvo, rozpŕchli sa ako kurence. Horlivcov, ktorým sa zdá, že cesta za Kristom je prechádzka ružovou záhradou, Ježiš upozorňuje, že to nie je také jednoduché. Byť kresťanom, “živým kresťanom” je náročné. “Do života vedie tesná brána a úzka cesta” (Matúš 7,14). Toto majú tí, ktorí chcú Ježiša Krista nasledovať, vedieť. – – Iný hovorí: “Pôjdem za Tebou, ale ...” Chcem ešte to alebo ono vybaviť, potrebujem si niečo zariadiť. Potom budem mať na Teba čas. A tu Ježiš nekompromisne hovorí: “Buď – alebo.” Ježiš Kristus nechce polovičných nasledovníkov. Chce celé naše srdce. V sume zákona sa nehovorí: “Milovať budeš Pána, svojho Boha kúskom srdca a kúskom duše...” Boha máme milovať z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle. Ak ma chceš nasledovať, ale s nostalgiou spomínaš na to, ako si žil doteraz, ak je tvoje srdce, tvoja túžba niekde inde, nehodíš sa pre kráľovstvo Božie. – – A napokon tu máme človeka, ktorý sa do Ježišovej služby neženie sám. Netvrdí o sebe, že bude Ježiša nasledovať za každých okolností, že pôjde za ním kamkoľvek. A predsa práve jemu hovorí Ježiš: “Poď za mnou!” Ale ani po tejto výzve sa z neho nestáva horlivec. Keď farár alebo dozorca alebo iný predstaviteľ cirkvi osloví niekoho, aby pomohol v zbore a tento človek nie je príliš ochotný, tak to veľmi rýchlo vzdávame. Ježiš Kristus sa však nedá odradiť našou zdanlivou neochotou. Na naše argumenty má protiargumenty a vytrvalo nás volá do služby. – – Dnešná nedeľa nám dáva príležitosť, aby sme sa zastavili v našom uponáhľanom svete, aby sme sa započúvali do Božieho slova, aby sme sa zamysleli nad sebou. Hospodin nás volá, aby sme Ho nasledovali. Nie preto, že by sme boli takí dobrí, dokonalí a schopní. Božie slovo nás zbavuje falošných ilúzií o sebe samých. Volá nás preto, lebo nás miluje a ponúka nám bohatý život naplnený vierou, láskou, nádejou.