Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 24. marca 2003

Zachovaj moje prikázania a budeš žiť, i moje naučenia sťa zrenicu svojho oka! Spriaznené duše. Krásny príklad priateľstva nám zanechali Dávid a Jonátan. Je dobre mať dobrého priateľa, priateľku. Priateľov si vyberáme, súrodenci sú nám daní. Priateľstvo týchto dvoch mužov nevzniklo na základe bojových úspechov, ale na vernosti Hospodinovi. Jonatán si zamiloval Dávida nie z príkazu sumy zákona, ale že išiel za hlasom srdca, v ktorom bola láska k Bohu. Hospodin je s Dávidom, a preto aj On chce stáť na jeho strane. Vernosť Hospodinovi zisťuje verné priateľstvo, aj verné manželstvo. Kto si zakladá vernosť iba na zamilovanosti, môže skoro zažiť sklamanie. Ak chceš mať verného priateľa, ktorý nesklame za žiadnych okolností, rozhodni sa pre Ježiša. Právom budeš spievať: “Vzácna to a veľká radosť, že Ježiš je Priateľ náš” (Sp 652). – – Aký kontrast vo vzťahu k Dávidovi je vzťah kráľa Saula. Urazená bola jeho pýcha. Ženy oslavovali úspech Dávida a on zostal v jeho tieni. Závisť je spojená s nenávisťou a smeruje ku vražde. Preto hovorí Písmo: “Každý, kto nenávidí brata, je vrah” (1.Jánov 3,15). Pri úspechu našich blížnych zdieľajme s nimi Božie požehnanie a oslavujme Jeho meno.