Slovak Czech English German Polish

Utorok, 25. marca 2003

Prisluhujte pravdu a blahodárne právo vo svojich bránach. Priateľ v depresii. Dávid uteká pred hnevom Saula a zdá sa mu, že uteká do smrti. Pred Jonatánom vyznáva: “Sotva je krok medzi mnou a smrťou.” V tejto situácii je krásne osvedčenie Jonatána pred Dávidom, že urobí pre neho čokoľvek mu rozkáže. Neoceniteľnú službu preukazujeme svojmu blížnemu, ak mu v krízovej situácii prejavíme oddanosť, ak mu ukážeme na Toho, v ruke ktorého sú naše časy. Človek si má chrániť život a neutekať do smrti. Pán Ježiš predsa chce, aby sme mali život v plnosti, to znamená v časnosti i vo večnosti. Komu sa nechce žiť, kto nevidí zmysel svojho života, ukážme mu na Pána, ktorému je daná všetka moc na nebi i na zemi, ktorý vie a môže zmeniť aj tú najzamotanejšiu situáciu. My sami urobme, čo môžeme v prospech ťažko skúšaných ľudí. Jonatán hľadá riešenie, upokojuje Dávida a prísahou ho uistil o svojej láske.