Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 27. marca 2003

Bože môj, Bože môj! Prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, ďaleko od môjho kriku. Dávid sa pýta Hospodina. Poznať Božiu vôľu a potom ju plniť, je dôležité pre každého človeka. Nie vždy je nám jasné, aká je Božia vôľa v danej situácii, a preto sa musíme dlhšie dopytovať a čakať na signál. Dávid sa dvakrát pýta Hospodina, či má ísť oslobodiť mesto Keílu. Po prvom Božom pokyne, ktorý spochybnili muži jeho družiny, báli sa ísť do boja s presilou. Po druhom pokyne Dávid poslušne ide a zvíťazí. Predpokladal, že obyvatelia tohto mesta mu budú vďační a v prípade potreby ho ochránia. Mýlil sa. Znova sa pýta Hospodina na Jeho radu. Po prvé – či Saul obsadí mesto a po druhé – či ho obyvatelia vydajú Saulovi. V obidvoch otázkach znelo Božie Áno. To bol pre neho pokyn opustiť mesto a skrývať sa na púšti Máón. Za dobrý skutok netreba čakať uznanie, alebo odmenu, a tak nezažijeme sklamanie. Pán Ježiš je nám príkladom aj v tomto smere. Stretol sa nevďačnosťou, ale neprestal dobre robiť a milovať aj svojich nepriateľov. – – Saul prijíma vzniknutú situáciu, ako Božie znamenie zabiť Dávida v ohradenom meste. Mýlil sa. Tak sa môžeme pomýliť aj my, ak hľadáme vlastný prospech a príležitosť pomstiť sa. Pán Boh nemôže nikoho pokúšať a pobádať robiť zle. On je dobrý, On je láska. Káže milovať aj nepriateľov. Jonatán koná v Jeho duchu. Znova vyhľadá Dávida, znova urobí zmluvu o priateľstve. Náš verný Priateľ – Ježiš potvrdzuje svoju zmluvu s nami, sme synmi Jeho kráľovstva až naveky. Zostaňme Mu verní!