Slovak Czech English German Polish

Sobota, 29. marca 2003

V teba dúfajú tí, čo poznajú tvoje meno, veď ty, Hospodine, neopúšťaš tých, ktorí ťa hľadajú. Muž skúpy – žena štedrá. Ten muž sa menoval Nábál, čo znamená blázon. Mal veľké hospodárstvo v Karmele a pochádzal z rodu Kalefovho. Kalef bol s Jozuom verný Hospodinovi. Jediní z tých, čo vyšli z Egypta, vošli do zasľúbenej zeme. Nie vždy sú potomci hodní svojich predkov. Dávid predpokladal, že v čase strihania oviec, teda pri zbere úrody, je Nábál štedrý a pomôže jeho družine v núdzi. Mýlil sa. Nábál bol muž surový a zlomyseľný. Kto je Dávid, kto syn Izaiov? Je to zbeh, ušiel od svojho pána, lebo sa mu nechce robiť. Teraz nech trpí. Vyhnal poslov Dávidových, ktorí pred tým strážili Nábálových pastierov a stádo pred lúpežníkmi a divou zverou. Dávid a jeho družina boli urazení a chceli sa pomstiť domu Nábálovmu. – – Čo zlý manžel pokazí, to napraví rozumná manželka Abigajil. Bola štedrá a darovalo hojnosť potravín Dávidovej družine. Sama išla Dávida odprosiť za to, čo urobil jej manžel a tým zabránila krviprelievaniu. Sprostredkovať mier a porozumenie je milá úloha nielen manželiek mocných, ale všetkých nasledovníkov Pána Ježiša, lebo On povedal: “Kto ťa prosí, tomu daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce požičať od teba” (Matúš 5,42).