Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 30. marca 2003

Požehný, kto prichádza v mene Hospodina! Pane, potrebujeme Ježiša. Za túžbou gréckych prozelytov, že chcú vidieť Ježiša, je treba vidieť túžbu po spasení. Oni Ho predsa telesným zrakom mohli vidieť na verejnosti. Podobne to bolo so Zacheom (Lukáš 9,1n). On nie preto vyliezol na strom, že bol zvedavý, ako Ježiš vyzerá, ale preto, že potreboval Spasiteľa. Pán Ježiš týmto ľuďom rozumel. – – Aj Ty potrebuješ Ježiša ako Spasiteľa! Možno si svoju túžbu ešte neprejavil pred takými ľuďmi, ktorí chodia s Ježišom a mohli by ťa k Nemu doviesť. Maj teda odvahu a zver sa niekomu z veriacich ľudí, radi ti pomôžu. – – Aj ty potrebuješ zomrieť s Ježišom. Je to nepríjemná správa, ale je to taká zákonitosť, ako pri pšeničnom zrne, ktoré, ak chce zachovať život, musí v zemi odumrieť. Pán Ježiš šiel v ústrety smrti, aby zachránil život všetkým. Kto chce ísť za Ním, musí sám seba stratiť, lebo len cestou kríža sa ide k sláve. – – Aj ty budeš v sláve s Ježišom, ak Mu ostaneš verný až dokonca. Ak mi niekto slúži, uctí ho Otec. Tak sme to čítali v texte. Vzkriesenie Pána Ježiša a potom vstúpenie do neba nás uisťuje, že Jeho zasľúbenia platia. Veniec slávy očakáva tých, ktorí vytrvali v životnom boji a zostali verní až do smrti (Zjavenie 2,10).