Slovak Czech English German Polish

Apríl

Utorok, 01. apríla 2003

Poznaj a uvidíš, ako neblahé a trpké je, že si opustil Hospodina, svojho Boha, a bázne predo mnou nebolo v tebe.

Čítať ďalej: Utorok, 01. apríla 2003

Streda, 02. apríla 2003

Ak im predpíšem množstvo príkazov, za cudzie ich len pokladajú.

Čítať ďalej: Streda, 02. apríla 2003

Štvrtok, 03. apríla 2003

Dbajte, aby ste hovorili, ako vám prikázal Hospodin, váš Boh, neodbočujte ani napravo ani naľavo!

Čítať ďalej: Štvrtok, 03. apríla 2003

Piatok, 04. apríla 2003

V Izraeli však ponechám sedem tisíc tých, ktorých kolená sa neskláňali pred Baalom.

Čítať ďalej: Piatok, 04. apríla 2003

Sobota, 05. apríla 2003

Nech ožije srdce vám, ktorá hľadáte Boha.

Čítať ďalej: Sobota, 05. apríla 2003

Nedeľa, 06. apríla 2003

Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som: Tu som, tu som!

Čítať ďalej: Nedeľa, 06. apríla 2003

Pondelok, 07. apríla 2003

Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!

Čítať ďalej: Pondelok, 07. apríla 2003

Utorok, 08. apríla 2003

Mňa hľadajte, a budete žiť!

Čítať ďalej: Utorok, 08. apríla 2003

Streda, 09. apríla 2003

Zasľúbil si vlastnými ústami a vyplnil vlastnou rukou, ako dokazuje tento deň.

Čítať ďalej: Streda, 09. apríla 2003

Štvrtok, 10. apríla 2003

Vyveď ma zo žalára, aby som chválil tvoje meno!

Čítať ďalej: Štvrtok, 10. apríla 2003