Slovak Czech English German Polish

Apríl

Utorok, 01. apríla 2003

Poznaj a uvidíš, ako neblahé a trpké je, že si opustil Hospodina, svojho Boha, a bázne predo mnou nebolo v tebe.

Register to read more...

Streda, 02. apríla 2003

Ak im predpíšem množstvo príkazov, za cudzie ich len pokladajú.

Register to read more...

Štvrtok, 03. apríla 2003

Dbajte, aby ste hovorili, ako vám prikázal Hospodin, váš Boh, neodbočujte ani napravo ani naľavo!

Register to read more...

Piatok, 04. apríla 2003

V Izraeli však ponechám sedem tisíc tých, ktorých kolená sa neskláňali pred Baalom.

Register to read more...

Sobota, 05. apríla 2003

Nech ožije srdce vám, ktorá hľadáte Boha.

Register to read more...

Nedeľa, 06. apríla 2003

Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som: Tu som, tu som!

Register to read more...

Pondelok, 07. apríla 2003

Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!

Register to read more...

Utorok, 08. apríla 2003

Mňa hľadajte, a budete žiť!

Register to read more...

Streda, 09. apríla 2003

Zasľúbil si vlastnými ústami a vyplnil vlastnou rukou, ako dokazuje tento deň.

Register to read more...

Štvrtok, 10. apríla 2003

Vyveď ma zo žalára, aby som chválil tvoje meno!

Register to read more...

KALENDÁR