Slovak Czech English German Polish

Utorok, 01. apríla 2003

Poznaj a uvidíš, ako neblahé a trpké je, že si opustil Hospodina, svojho Boha, a bázne predo mnou nebolo v tebe. Zneužité pohostinstvo, alebo starý svet. Svet je plný utečencov. Tých, ktorí utekajú pred vlastnými a hľadajú ochranu v iných krajinách. Ľudia by im radi aj pomohli – ale začínajú sa ich báť. Dvíha sa proti nim vlna odporu. Mnohí z utečencov zneužívajú dôveru, za pohostinstvo sa odplatia zločinom. Zvlášť odvtedy, ako teroristi 11. septembra 2001 zničili budovy v srdci Ameriky. Tí, ktorých do tejto krajiny prijali, sa odvďačili hrôzou. – – Taký je Dávidov – starý – svet. Rozdelený hranicami nacionalizmu, náboženského fanatizmu, sociálnych rozdielov. Kto zmení svet? – – Skrze Pána Ježiša Krista do starého sveta vstupuje svet nový. Ponad všetky hranice vytvára nové vzťahy, vzťahy skutočnej lásky. Zaznieva Ježišovo neuveriteľné: Milujte aj svojich nepriateľov. – – Ježišov svet sa len ťažko presadzuje. Dokonca neraz aj v kresťanskom prostredí. Cítime sa ohrození, neistí, zrádzaní. Chceme sa brániť, ako sa dá! Ale našou jedinou skutočnou ochranou je Boží Syn. Budujme s Ním nový svet ponad hranice toho starého. Svet, v ktorom majú miesto aj utečenci, svet plný pohostinstva. Svet, v ktorom pohostinstvo nie je zneužívané.