Slovak Czech English German Polish

Streda, 02. apríla 2003

Ak im predpíšem množstvo príkazov, za cudzie ich len pokladajú. Keď Hospodin neodpovedá. Čo vtedy, keď Hospodin mlčí? Alebo ešte horšie, keď sa Hospodin stáva nepriateľom človeka pre jeho hriechy? Saul urobil to najhoršie, čo mohol. Utieka sa k okultizmu. K pohanským praktikám. Zdalo by sa, že dnes sú už tieto praktiky mŕtve, že v 21. storočí vedy a techniky už nemajú miesta. Opak je pravdou. Ľudský rozum porušený hriechom je naozaj prevrátený... Aj dnes mnohí utekajú k veštkyniam, k rozličným okultným praktikám, k mystike. Ponárajú sa do náboženských zážitkov hinduizmu, rozmýšľajú o islame. Opúšťajú prameň živej vody a kopú si studne deravé, ktoré nedržia vodu (Jeremiáš 2,13). – – Existuje omnoho lepšie riešenie: mlčky očakávať na Hospodina. Konať pokánie a veriť v evanjelium (Marek 1,15). Zaplakať nad svojím poblúdením a prijať odpustenie. Nech sú naše problémy akékoľvek ťažké, nech sa zdá naša situácia akokoľvek neriešiteľná, nech sa nám zdá, že Boh neodpovedá; neutekajme k pohanským praktikám, nehľadajme pomoc tam, kde je len zdanlivá a povrchná. Lebo: “...naša pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebo i zem” (Žalm 121). Biblia svedčí jednoznačne proti vyvolávačom duchov zomrelých, proti vešteniu, horoskopom a podobným praktikám. Neskúšajme to ani s tzv. nevinnými horoskopmi. Náš dnešok aj zajtrajšok je v ruke Božej a to nám stačí.