Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 03. apríla 2003

Dbajte, aby ste hovorili, ako vám prikázal Hospodin, váš Boh, neodbočujte ani napravo ani naľavo! Dávid sa pýta Hospodina – a my? Rozdiel medzi Saulom a Dávidom je jasný už na prvý pohľad. Saul sa spolieha na veštice, Dávid sa spolieha na Hospodina. Saul hľadá pomoc u ľudí, Dávid u Boha. Saul pestuje náboženstvo, v ktorom by bol Boh jeho sluhom, Dávid to robí opačne: vždy si uvedomuje, kto je Pán. Toto si máme uvedomiť aj v dnešnej dobe, ktorá sa znovu odvracia od živého Boha zjaveného v Ježišovi Kristovi a hľadá pomoc v rozličných iných náboženstvách a náboženských praktikách. Dávid sa obracia na kňaza Ebjátára a tým dáva najavo svoju podriadenosť Božiemu vedeniu, Božiemu Slovu. Je ochotný sa podriadiť tomu, čo povie Boh. A keď Boh odpovedá, vtedy už neváha, ale ide vpred. – – Dávidovo zmýšľanie sa prejavilo a ukázalo aj po skončení boja. Víťazstvo ho nezaslepilo, neovládla ho pýcha nad vlastnou udatnosťou. Vie, že to bol Hospodin, ktorý ich zachránil a vydal im do rúk ich nepriateľov. Je až dojímavé, ako v 24.verši zakrýva slabosť tých, ktorí nevládali. Nemenuje ich zbabelcami, neodsudzuje, ale hovorí o nich ako o tých, ktorí ostali pri batožine. Nezabudnime ani v ťažkých životných situáciách, pri veľkých stratách pýtať sa na Božiu vôľu a konať podľa nej.