Slovak Czech English German Polish

Piatok, 04. apríla 2003

V Izraeli však ponechám sedem tisíc tých, ktorých kolená sa neskláňali pred Baalom. O hrdinstve. Saul je napriek svojim chybám hrdinom. Dnes by mu postavili pomník, ku ktorému by sa chodili školské deti učiť o hrdinstve a vlastenectve. Umiera spolu so svojimi synmi na bojovom poli v boji proti presile nepriateľov. V Božích očiach to však vyzerá trochu ináč. Saul nie je hrdina, ale on a jeho rodina sa stáva obeťou vlastnej pýchy a neposlušnosti Božiemu slovu. Išiel vlastnou cestou, začal sa spoliehať na vlastné sily a prišiel smutný koniec. – – V Božích očiach hrdinstvom je premáhať seba, svoju pýchu a poddávať sa vôli Božej. Vrcholom hrdinstva v Biblii je Syn Boží, ktorý nezabíja nepriateľov, ale obetuje sám seba. V očiach sveta je možno anti-hrdinom, v Božích očiach je však hrdinom, hrdinom lásky a odpúšťania – jedinej cesty pre riešenie svetových i osobných konfliktov. Porovnajme si dnes s Písmom svoje predstavy o hrdinstve. Snažme sa nasledovať nie Saula, ale Ježiša Krista, hrdinu lásky a spásy.