Slovak Czech English German Polish

Sobota, 05. apríla 2003

Nech ožije srdce vám, ktorá hľadáte Boha. Evanjelium v Starej zmluve – alebo Boží ohlas uprostred ľudskej vravy. Aj uprostred krvavých správ Starej zmluvy zaznieva ohlas evanjelia. Ten môžeme pri pozornom čítaní počuť aj v Dávidovom Žalospeve nad Saulom. Všimnime si aspoň dva tóny. Prvý: Čakali by sme, že Dávid bude plesať. Zomrel predsa jeho veľký osobný nepriateľ, ktorý ho bezdôvodne prenasledoval z miesta na miesto. Bez váhania by ho bol zavraždil. Ale nič také sa nedeje. Dávid zabúda na osobné spory. Vidí Saulove kvality, dáva do popredia to, čo Saul urobil dobrého. Dokonca prikazuje verejnosti, aby sa hovorilo o dobrých stránkach Saulovho života. Z tejto piesne by sa mohli učiť naši politici i masmédiá. Možno i my sami. Druhým tónom je Dávidova spomienka na lásku k Jonatánovi, Saulovmu synovi. Spomienka, ktorá zohreje pri srdci. Je to pieseň o vernom priateľstve, ktoré znamená viacej ako život. O priateľstve, akého je vo svete málo. Je to o kvalitách našich priateľských vzťahov, o našich láskach a neláskach. O tom, ako priateľov skôr využívame, zneužívame, zabúdame. O tom, ako by sme si mali priateľov a priateľstvo vážiť a usilovne pestovať každý deň. Máte priateľov? Nezabúdajte na nich, pokiaľ žijú.