Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 06. apríla 2003

Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som: Tu som, tu som! Prevrátená hierarchia. Pri sčítaní ľudu v minulom roku sa k cirkvi prihlásilo až 84% obyvateľov Slovenska. To by malo byť pre cirkev povzbudzujúce, ale aj zaväzujúce. Oveľa zaujímavejšia však by bola odpoveď tých istých prihlásených k cirkvi na otázku: Čo očakávate od cirkvi? Skúste dať takú otázku ľuďom okolo seba. Zdá sa, že ľudia sú sklamaní všetkým a všetkými. Cirkev im je poslednou inštitúciou, od ktorej ešte niečo očakávajú. Nemala by ich sklamať. To je zaväzujúce pre každého úprimného kresťana. Čo vlastne ľudia očakávajú od cirkvi? Čo očakávame od cirkvi my, ktorí tvoríme možno jej jadro? Ježiš hovorí o službe. Keď si učeníci chceli zabezpečiť popredné miesta v Ježišovej sláve, počínali si vlastne tak, ako si počínajú ľudia vo svete. Tak, ako si počínajú v politických stranách, či iných, podobných zoskupeniach. Chceli za svoju námahu výhody. Ale takých spôsobov už majú ľudia aj dnes dosť. Od cirkvi čakajú niečo iné. Čakajú niečo viacej. Toto viacej vyjadril Ježiš slovom služba. Kto medzi vami by chcel byť veľký, nech je vaším služobníkom. A kto by chcel byť prvým, nech je otrokom všetkých. Ježiš dáva za príklad seba samého. Neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil. Je to naozaj prevrátená hierarchia. Hierarchia Kráľovstva Božieho a Jeho slávy. Hierarchia, ktorej podstatou je láska, a preto služba jeden druhému. Otázka je, kto má začať prvý?! Ty a ja. My dvaja máme začať so službou lásky a tak potvrdiť, že to myslíme so svojím kresťanstvom vážne. Bez ohľadu na iných. Nebojme sa, nič tým nestratíme. Lebo odmena Kráľovstva a slávy patrí všetkým, ktorí to myslia s Ježišom vážne.