Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 07. apríla 2003

Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko! Čo urobíme s Ježišom dnes? Čo urobíte, keď sa dostanete do zložitej - komplikovanej situácie a neviete si rady? Všetko vyskúšate, ale nemôžete sa pohnúť ďalej? – – Samozrejme, že sa o svojom probléme budete s niekým radiť. Sadnete si spolu doma alebo niekde na kávu a budete o tom hovoriť. Budete spolu hľadať východisko. Lebo hľadať a nájsť východisko, je veľmi dôležité. Možno sa vám to podarí alebo nie. Ale sadli ste si spolu a pokúsili ste sa o to. – – No a teraz mám pre vás otázku. Sadli ste si niekedy spolu a radili ste sa o Ježišovi Kristovi? Zvolali ste svoju rodinu, aby ste sa spolu poradili, čo urobíte s Ježišom? Je On a Jeho meno posvätené a pomazané Duchom vo vašom živote, vo vašej rodine? Alebo ste ho zradili? Nezdá sa vám povedomá a známa otázka: Čo chcete a ja vám Ho zradím? Zvolajte dnes svoju rodinu a poraďte sa spolu, čo urobíte s Ježišom!?