Slovak Czech English German Polish

Utorok, 08. apríla 2003

Mňa hľadajte, a budete žiť! Ježišov liek proti smrti. Keď človek cíti, že sa blíži jeho smrť, zmocní sa ho údajne pocit a túžba ešte niečo zásadné urobiť. Nie pre seba, ale pre tých, s ktorými sa asi v blízkej budúcnosti bude musieť rozlúčiť. Tak ľudia v takýchto chvíľach píšu napr. testament alebo nejaký odkaz pre svojich drahých. Môže to byť napr. nejaká veta. A oni si ju potom zapamätajú a pri každej spomienke ju opakujú. Hovoria: To boli jeho posledné slová. To je preto pre nás vzácne a veľmi dôležité. – – Pán Ježiš urobil tiež niečo podobné. On ponúkol svojim učeníkom ako testament dva obrazy. Lámal im chlieb a dal im kolovať kalich s vínom. To je slávnostná chvíľa a kedykoľvek potom v ich živote sa toto zopakuje, no On tu už nebude, majú si pripomínať cez tieto veci Jeho smrť na kríži za ich hriechy. Telo bolo vydané na kríž a krv bola vyliata, tak jedz a pi, lebo v tom je tvoj život!