Slovak Czech English German Polish

Streda, 09. apríla 2003

Zasľúbil si vlastnými ústami a vyplnil vlastnou rukou, ako dokazuje tento deň. Vierovyznanie – vieme, čo hovoríme? Máte radi silácke reči? Cítite sa byť silní a neohrození? Je zaujímavé, ako človek ľahko vypustí zo svojich úst hrdinské slová, keď mu nič nehrozí, keď je v pohode a v absolútnom bezpečí. To sa nám hovorí... Všimli ste si to napr. pri sebe alebo pri iných? A potom, všimli ste si niekedy to, že byť dnes kresťanom, znamená požívať bezpečnosť? To neobnáša celkom nič... Takže ľahko sa človekovi hovorí, keď mu nič nehrozí. Ale keď príde kríza, keď cítime osobný dotyk ohrozenia, razom sa lámeme a z hrdinov sa stávajú plačkovia... To je ono, plačkovia... Boh pozná túto našu slabosť a upozorňuje nás na ňu. On vie, že naša prvá reakcia na sebaohrozenie je sebaobrana. A keď to takto funguje v našom živote vo vzťahu k Pánovi Ježišovi, viete, čo nám tým Boh odkrýva? Našu malovernosť. To, že naša viera má veľké trhliny. Ak si to pri sebe zistil, potom pros o obnovenie a posilnenie svojej viery, aby ťa budúce dni neprikvačili nepripraveného.