Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 10. apríla 2003

Vyveď ma zo žalára, aby som chválil tvoje meno! Bdejte a modlite sa. O modlitbe sa mnoho hovorí. Dokonca som bol svedkom aj nejakej konferencie o modlitbe. Zdalo sa mi to veľmi zvláštne. Možno aj preto, že Pán Ježiš varoval ľudí pred mnohovravnosťou pri modlitbe. Myslím si, že to platí aj vtedy, keď hovoríme o modlitbe... Modlitba je bdenie. Ak nebudeš bdieť, nemôžeš sa modliť. Ak sa modlíš – nejdeš na konferenciu o modlitbe, ale vchádzaš do tichej poslušnosti pred Boha. Pozri sa na Pána... – – Modlitba je zápas o prijatie Božej vôle, nie o nastolenie svojej vôle. Ak zápasíš o prijatie Božej vôle, potom očakávaš. Ak očakávaš, nemôžeš mnoho hovoriť. Ak diskutuješ, kladieš podmienky, musíš mnoho hovoriť. Skús o tom dnes takto zvláštne popremýšľať. Možno toto bude riešenie pre tvoje modlitby. Kiež ti Pán v tomto dnes dá dobré vedenie a poznanie.