Slovak Czech English German Polish

Sobota, 12. apríla 2003

Kto obetuje vďaku, ten ma ctí. Kto sa pridŕža správnej cesty, tomu ukážem Božiu záchranu. Kto je Ježiš, v ktorého veríš? Veríš v ľudskú spravodlivosť? Veríš v nejakú náboženskú spravodlivosť? A čo to vlastne je? Je to niečo, o čo sa ty môžeš oprieť? Je to niečo, čo ti môže pomôcť? – – Pozri sa. Pána Ježiša predviedli pred Kajfáša. To bol veľkňaz. To je obraz náboženskej spravodlivosti. To je nejaký pán – spravodlivosti. Veľkňaz. Ale on hľadá falošné svedectvá. Všimol si si to? Vieš prečo? Lebo on nehľadá spravodlivosť. On nepotrebuje spravodlivosť, ale potrebuje udržať starý stav vecí. On potrebuje ochrániť starý kvas – prekysnuté cesto! Tam je jeho miesto. On je súčasťou starého kvasu... – – No a teraz sa pozri na svoj vlastný život. Hľadáš spravodlivosť alebo falošné svedectvá, aby si nič nemusel zmeniť na svojom živote? Máš odvahu vykročiť z radu v mene Ježiš? Utekáš ku Kajfášovi, aby si si zachránil kožu alebo stojíš pri Ježišovi – lebo vieš, že On je jediná spravodlivosť? Týmto si dnes potráp hlavu.