Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 13. apríla 2003

Dal si mi okúsiť mnohé súženia a biedy, no znova ma oživíš. Boží Syn vstupuje do nášho diania – poznáš Ho? Vjazd do Jeruzalema nie je žiadna idylická záležitosť. Je to prorocký skutok: On symbolizuje zlomenie falošnej náboženskej moci a nastolenie kráľovstva, ktoré prišlo. Je to stret s mocou, ktorá bránila zubami-nechtami tomu, aby v Ježišovi toto kráľovstvo prišlo. Ale ono prišlo. Ono bolo vyhlásené, a to bez akéhokoľvek dovolenia a súhlasu náboženskej moci. A tak je to aj dnes. Kráľovstvo Božie nepotrebuje vízum ani dišpenz zo strany svetskej, ani náboženskej moci. Kto má oči, nech vidí a kto má uši, nech počuje a rozumie tomu...