Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 14. apríla 2003

Moje ústa budú rozprávať o tvojej spravodlivosti, každý deň o tvojich spásnych skutkoch, aj keď ich neviem spočítať. Petrovo zaprenie – vrchol ľadovca. Keď dôjde v spoločnosti k prekvapivému zlyhaniu jednotlivca, skupiny ľudí alebo k nejakej tragédii či katastrofe, zvykneme hovoriť: To je už len vrchol ľadovca! – – Aj Petrovo zaprenie Pána Ježiša bolo takýmto vrcholom ľadovca. Čo predchádzalo Petrovmu totálnemu zlyhaniu? Jeho hlavnou slabinou bolo prehnané sebavedomie: “Ak sa všetci pohoršia na Tebe, ja sa nikdy nepohorším” (Matúš 26,33). “A čo by som aj umrieť mal s Tebou, nikdy Ťa nezapriem” (Matúš 26,35). “Pane, hotový som ísť s Tebou aj do väzenia, aj na smrť” (Lukáš 22,33). Varovanie Pánovo o budúcom trojnásobnom zaprení vôbec nebral vážne. Prirodzeným vrcholom ľadovca bolo zbabelé zaprenie Majstra! Nemohol Pán Ježiš spôsobiť, aby Peter nezaprel? Mohol! On však musel od Petra odtiahnuť svoju ruku, aby Petra vyliečil z hriešneho sebavedomia a spoliehania sa na seba samého. – – Istý muž prichádzal pravidelne na modlitebné hodiny v zbore. Počas spoločných modlitieb sa vždy modlil o to, aby “Pán vymietol všetky hriešne pavučiny z jeho života.” Túto modlitbu opakoval každú nedeľu. Po dlhšom čase si brat farár kľakol k nemu a modlil sa: “Pane, zabi bratovho pavúka!” Aj Pán Ježiš dovolil zlyhať Petrovi, aby zabil “pavúka” jeho hriešnej sebadôvery. Dovoľ aj ty, aby ti Duch Svätý ukázal jasne na “tvojho pavúka”, a aby si sa vyhol tragédii, ktorá je vrcholom ľadovca hriechov, ktoré sme nevyznali, a s ktorými sme sa nerozišli.