Slovak Czech English German Polish

Utorok, 15. apríla 2003

Niet Tebe podobného, Hospodine; veľký si a veľké je Tvoje meno. Judášova smrť – vrchol ľadovca. Evanjelista Ján odhaľuje, čo bolo pod vrcholom ľadovca v živote Judáša: “Bol zlodej, a keďže pokladnička bola u neho, brával si z nej, čo do nej vkladali” (Ján 12,6). Len ťažko môžeme porozumieť, ako je možné žiť tri roky v blízkosti Pána Ježiša, byť zlodejom a nakoniec zradcom Spasiteľa sveta. V ďalšej Jánovej správe o Judášovi vidíme, ako vedel majstrovsky zakrývať svoje temné motívy a činy. Pán povedal pri poslednej večeri, že je medzi nimi zradca (Ján 13,21), podal Judášovi omočenú skyvu (Ján 13,26) a povedal mu: “Čo robíš, rob rýchlo!” (Ján 13,27). Aký bol výsledok? “Ale nikto zo spoluhodujúcich nerozumel, prečo mu to povedal” (Ján 13,28). Tak “majstrovsky” Judáš maskoval svoju prevrátenosť mysle a lásku k peniazom. Jeho ľútosť nebola opravdivou ľútosťou a pokáním, ale len samoľútosťou, že bol odhalený. Jeho smrť potom bola naozaj vrcholom ľadovca. Nezabudnime na to, čo bolo pod vrcholom ľadovca: “Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí...” (1.Timoteovi 6,10). Aká výstraha pre dnešný zmaterializovaný svet, ale aj pre každé Božie dieťa!