Slovak Czech English German Polish

Streda, 16. apríla 2003

Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem dobre činiť. Pilátov vrchol ľadovca. Všimnime si tri fakty z procesu s Pánom Ježišom pred rímskym vládcom Pilátom: Pilát nenašiel na Ježišovi vinu (Lukáš 23,4), vedel, že Ho Židia vydali zo závisti (Matúš 27,18) a pri umývaní si rúk prehlásil: “Čistý som od krvi tohoto Spravodlivého” (Matúš 27,24). Ako rímsky vládca mal povinnosť dbať nad právom a spravodlivosťou – on však prepustil lotra (Ján 18,40) a vraha (Marek 15,7) a nevinného Spasiteľa dal ukrižovať. Kde zlyhal Pilát? Podľahol nátlaku Židov: “Keď toho (Ježiša) prepustíš, nie si priateľ cisárov, lebo každý, kto sa vydáva za kráľa, protiví sa cisárovi” (Ján 19,12). Pilát je pre nás výstrahou: “Boha treba viac poslúchať ako ľudí” (Skutky 5,29). Istý Boží muž mal na náhrobnom pomníku citát: “Veľmi sa bál Boha, málo sa bál ľudí.” Platí to aj o tebe?