Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 17. apríla 2003

Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi júdskymi čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti. Ukrižovanie – vrchol ľadovca ľudskej hriešnosti. Ľudský sadizmus a cynizmus sa nachádzali pod vrcholom ľadovca ľudskej hriešnosti zdanlivo triumfujúcej na Golgote. – – Sadizmus sa prejavil tou najpotupnejšou smrťou na kríži. K takejto smrti boli odsudzovaní najhorší previnilci – vrahovia, buriči, zbehovia a iní vyvrheli. Ľudský cynizmus sa prejavil pri ukrižovaní v plnej nahote: nielen u rímskych vojakov, ale aj samotných Židov: hanebný nápis na kríži, posmech okoloidúcich ohľadom chrámu, posmech veľkňazov, zákonníkov a starších o Jeho bezmocnosti na kríži. Pán Ježiš však na Golgote zvíťazil nad ľudským hriechom. – – Ján a Betty Stanovci boli misionármi v Číne. Banda partizánov zaobchádzala s nimi brutálne a nakoniec ich popravili. Cestou na miesto popravy sa ich ľudia pýtali: “Kam idete?” “Nevieme, kam idú partizáni, ale my sme na ceste do neba.”