Slovak Czech English German Polish

Piatok, 18. apríla 2003

Toto hovoril Hospodin: Na tých, ktorí sú mi blízki, ukážem sa svätým a oslávim sa pred všetkým ľudom. Pán Boh nemlčal! Pokiaľ nebolo dielo spasenia ukončené výkrikom: “Dokonané!” (Ján 19,30) Boh-Otec mlčal a nechal zlobu svojich nepriateľov pôsobiť. Potom však začal mocne hovoriť. Dal všetkým jasne najavo, že došlo k najväčšiemu zločinu ľudstva, keď človek najhanebnejším spôsobom usmrtil Božieho Syna. – – Prvý div: chrámová opona sa roztrhla. Týmto znamením dal Boh znamenie, že obeťou Pána Ježiša je otvorená cesta k záchrane pre každého hriešnika. – – Druhý div: zemetrasenie. Bolo to znamenie Božej moci. – – Tretí div: hroby sa otvárali a mnohé telá zosnulých boli vzkriesené. – – Na cintoríne v Hanoveri stojí neobyčajná hrobka. Neveriaca žena si chcela tak zabezpečiť hrobku, aby bola bezpečná aj v prípade, že by naozaj nastalo vzkriesenie mŕtvych. Veľké žulové bloky boli pospájané silnou oceľovou konštrukciou. Na pomníku bol nápis: “Táto hrobka nesmie byť nikdy otvorená!” Po čase však malé semienko zapustilo korene pod okrajom kameňa. Časom bol kmeň stromu väčší a väčší. Masívna hrobka nakoniec nemohla odolať dynamickej sile z malého semienka stromu.