Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 20. apríla 2003

Hospodine, môj Bože, k tebe sa utiekam. Zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú, a vysloboď ma. Ženy pri prázdnom hrobe. V dejinách sveta sú mnohé dôležité udalosti: objavenie kníhtlače, elektriny, štiepenie atómov a pod. Najväčšou udalosťou je však vzkriesenie Pána Ježiša. Ono nám otvorilo cestu k Bohu a k večnému životu. – – Utrápené ženy si hovoria: “Kto nám odvalí kameň od otvoru hrobu?” Božie posolstvo k nim je: “Nebojte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Vstal, niet Ho tu, ajhľa miesto, kde Ho boli položili.” – – Tri ženy, ktoré zvesť o vzkriesení počuli, zvestujú to s bázňou, ale aj veľkou radosťou učeníkom. Pripojme sa ku nim. – – Požiarnik Richard Gilder si nainštaloval požiarnu signalizáciu vo vlastnej spálni. Kedykoľvek vypukol požiar v jeho obvode, vždy bol pripravený pomôcť v správnu chvíľu. Máme aj my takúto úprimnú túžbu a obetavosť, aby tisícky ľudí, ktorí žijú okolo nás bez Krista nešli do večného zatratenia? S bázňou a radosťou zvestujme vzkrieseného Pána Ježiša Krista.