Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 24. apríla 2003

Sám nebeský Boh nám dá úspech, a my, Jeho služobníci, sa dáme do toho a budeme stavať. Kresťan – výkladná skriňa (reklama) Božej lásky. Nie je toho v tomto texte na nás veľa? V Starej zmluve je desať Božích prikázaní, ale v Novej zmluve, ako by sa s príkazmi roztrhlo vrece. Dokážeme to vôbec? Dokážeme byť takými, akými nás chce mať Boh. Predovšetkým máme vedieť, že príkazy v Novej zmluve už nie sú zákonom, ktorý je podmienkou spásy. Tu už platí: Lebo milosťou ste spasení (Efezským 2,8). To, čo tu čítame, to je opísanie kresťanovho životného štýlu, ktorým žijeme z moci Božej. To už nie sú moje dobré skutky, ale Kristus žije vo mne. To On koná skrze mňa. Ja som mu len odovzdal svoj život. Veď ak sme spasení, potom sme umreli s Kristom (Rímskym 6,4), zložili sme starého človeka (Efezským 4,22) a obliekli nového (Efezským 4,24). Sme novým stvorením a je to na nás vidieť. Má to byť vidieť na nás. Ak to nevidno, potom je niekde chyba. Pravdepodobne sme len formálnymi kresťanmi a o skutočnom živote v Kristovi vieme len málo. Kresťan má byť naozaj reklamou Božej lásky – aby všetci po nej zatúžili. Kresťan žije “pred všetkými ľuďmi” (v.17). Je to zodpovedná úloha. Je to ťažká, ale aj ľahká úloha zároveň. Lebo v nás pôsobí moc Božia. Je načase, aby sme začali žiť z Božej milosti, ktorá pôsobí v nás! – – Ďakujme za spasenie v Kristu, za to, že sme novým stvorením. Prosme za Božiu milosť pre svoj život.