Slovak Czech English German Polish

Sobota, 26. apríla 2003

Karhaj ma, Hospodine, ale s mierou, nie v svojom hneve, aby si ma nezničil. Neobliekajme si šaty na pyžamo. Podľa šiat veľmi ľahko spoznáme medzi ľuďmi policajta, vojaka. I keď podľa šiat ešte nevieme, či je to dobrý policajt, alebo vojak. Kresťania nenosia uniformy. Apoštol Pavel predsa hovorí o jednom poznávacom znamení: (v.8) “Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali.” Sám Pán Ježiš to zdôrazňuje v Jánovom evanjeliu 13,35: “Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.” Obliecť sa v Pána Ježiša Krista, znamená obliecť sa do lásky. Má to však jeden háčik. Aby ste mohli obliecť tento odev, najprv musíte odložiť skutky tmy (v.13). Niektorí kresťania by chceli zbožnosťou, častým chodením do kostola zakryť svoju nemravnosť. To nejde. Odev Ježiša Krista, odev lásky je pomerne priesvitný. Nezakrýva, ale skôr odkrýva. Každý rýchlo zbadá, čo vám presvitá spod vašej zbožnosti. – – Povedala mi jedna malá vnučka: Naša stará mama chodí často do kostola, ale keď príde domov, je zlostná, nadáva, vadí sa s každým... Preto nezabudnime: prv než by sme si obliekli Ježiša Krista, odložme skutky tmy. Neobliekajme si šaty na pyžamo, všetci to rýchlo zbadajú a nám nebude také oblečenie ani príjemné, ani pohodlné.