Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 27. apríla 2003

Spravodlivý bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva v svojom čase, jeho lístie nevädne. Veriť a vidieť. Občas počúvame námietky neveriacich: Videl si Boha? Alebo: Verím len to, čo vidím. Je to napokon celkom logické a ľudské. Človek chce vidieť, aby uveril. Prečo teda Boh zostáva Bohom skrytým? Súvisí to s ľudským hriechom. Odvtedy, ako sa zatvorili za prvými ľuďmi dvere raja, Boh ostal pre človeka skrytým. Človek stratil schopnosť “vidieť” Boží svet. Hriech “zničil” videnie vecí Božích. Pôvodné videnie obnovuje a umožňuje Ježiš Kristus. Videnie vierou. Tým, čo uverili, sa otvárajú oči a odkrýva sa pred nimi Boží svet. Z nášho textu aspoň dve veci: Najprv je to pokoj. Ježišov pozdrav nie je náhodný. S Ním naozaj vstupuje do ľudského srdca pokoj. Jeho pokoj napĺňa myslenie i konanie. Tí, ktorí vierou vidia, poznajú pokoj Boží. Druhou vecou je odpustenie hriechov. Najväčším problémom sveta a človeka je hriech. Vlastne pre hriech nevidíme Boha. Syn Boží prišiel a tento problém vyriešil. Odpustením. Každý, kto verí v Neho, je teraz účastný toho procesu odpúšťania.