Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 28. apríla 2003

Ja som s vami, hovorí Hospodin. Zákon a významné dni. Pán Boh dal nám ľuďom zákon a to hneď dvakrát. Raz Mojžišovi na kamenné dosky a potom do nášho svedomia (Rímskym 1,19 a 2,15). Nám to však nestačí a “vylepšujeme” Božie zákony hlavne v oblasti obliekania, jedenia a pitia, trávenia voľného času, svätenia významných dní, pôstov... Prečo to robíme? V liste Kolosenským 2,16-23 to pisateľ nazýva “samozvolené náboženstvo” rôznych predpisov, ktoré vedie iba k pýche a pocitu nadradenosti nad inými ľuďmi. Dáva mi to pocit, že ma Boh musí viac uznať ako ostatných ľudí, lebo sa viac postím, dávam viac peňazí, správne sa obliekam a stravujem, mám dôležitú funkciu, modlím sa, ... ako ten farizeus. – – Sú rôzne sviatky a je si z čoho vyberať. Sú to štátne sviatky (1.máj, Nový rok...) cirkevné (Vianoce, Veľká Noc...) a osobné významné dni (dva dátumy na náhrobnom kameni a meniny). V Božom slove sa hovorí v Skutkoch 2,20 o dni Pánovom, veľkom a slávnom a aj o dni tvojho spasenia v 2.Korintským 6,2. Ktorý z týchto dní bude ten tvoj najdôležitejší? Jeden z lotrov na kríži v ten deň, keď zomrel, zároveň slávil aj deň svojho spasenia – nového narodenia. “Dnes, keby ste počuli Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia” (Židom 4,7).