Slovak Czech English German Polish

Utorok, 29. apríla 2003

Plesá mi srdce v Hospodinovi. Zákon a pokrmy. My sme odborníci na to, ako si robiť zásluhy pred Bohom – v zdržovaní sa pokrmov a nápojov podľa vlastného zoznamu. Ľudia, ktorí tento “náš” zoznam nedodržujú, sú pre nás menejcennejší a súdime ich. Kam to vedie, je napísané v Kolosenským 2,16-23. Vedie to k pocitu nadradenosti a k pýche. “Všetko, čo sa predáva v obchodoch s mäsom, jedzte” (1.Korintským 10,25). “Užívaj po troche vína” (1.Timoteovi 5,23). “Pokrm nás neurobí milším Bohu” (1.Korintským 8,8). Lebo ani kráľovstvo Božie nie je o pokrmoch a nápojoch a všelijakých predpisoch, ale o vzťahoch plných spravodlivosti, pokoja a radosti v Svätom Duchu a lásky v našich spoločenstvách. A tak teda buď jete, buď pijete, buď čokoľvek robíte (zamestnanie, cestovanie, šport, oddych, pobyt v nemocnici a pod.), robte všetko na slávu Božiu (1.Korintským 10,31). Prestaňme súdiť ľudí a začnime ich milovať, lebo láska prikrýva množstvo hriechov (1.Petra 4,8) a nerobme si zásluhy u Boha z vecí, o ktoré nás nežiada.