Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 01. mája 2003

Vypočúvaš túžbu pokorných, Hospodine, posilňuješ ich srdce. Zákon alebo milosrdenstvo? Prezidentská amnestia nie je to isté, ako prijať milosť od Boha. Pri amnestii nikto za omilosteného neodsedí zbytok trestu. Pri Božom odpustení bol súd a vykonaný celý trest, trest smrti za každého (Židom 2,9). – – Predstavme si, že z náhornej plošiny je spustené lanko na dno priepasti, kde skupine ľudí hrozí istá smrť. To lanko je jediná možnosť, ako sa dostať hore. Niektorí sa chytia, iní nie. Tí, čo sa dajú ťahať hore, sa spočiatku tešia. Ale keď sa po čase pozrú dole, začnú sa báť, tak sa chcú poistiť. Priblížia sa k skalnej zvislej stene a nabijú skoby a chytia sa ich pre istotu, len aby nespadli. Ale tie skoby ich nepustia ani hore a zdá sa, zatiaľ ani dole. – – Lanko predstavuje milosť – odpustenie, skoby sú dobré skutky podľa zákona. Ale tak to nefunguje. Buď len milosť, alebo zákon. Buď sa zachránime naplnením celého zákona, alebo dôverujeme a “visíme” len na milosti Božej (Galatským 5,3 a 3,11; Rímskym 3,24). – – Rád som si dával predsavzatia a napĺňalo ma to radosťou – až do prvého porušenia. Vieš, kedy prestaneš žiť podľa zákona, ale žiješ podľa milosti? Keď si už nedáš žiadne predsavzatie, ale visíš na milosti Božej. Tá sa chváli proti súdu (Jakub 2,13). “Milosrdenstvo chcem a nie obeť” (Matúš 9,13). Nedá sa ani na chvíľu prestať visieť, nedá sa ani na chvíľu prestať oslavovať nášho Spasiteľa. Len tí, ktorí objavili a vytvárajú skutočnú jednotu a spoločenstvo.