Slovak Czech English German Polish

Streda, 07. mája 2003

Uzavriem s vami večnú zmluvu. sDg. Touto skratkou podpisoval velikán organovej hudby, evanjelický kresťan Johann Sebastian Bach, svoje diela. Je za ňou skryté vyznanie Soli Deo Gloria – Jedine Bohu (patrí) sláva. List Rímskym – teologické veľdielo Novej zmluvy končí týmto vyznaním. Jedine Bohu patrí sláva, lebo On nám môže dať silu žiť podľa Jeho plánov. Plánov odhalených v Písme Svätom. Odhalených nie, aby nám slúžili ako informácia pre zaujímavosť, pre rozšírenie si vedomostných poznatkov, ale aby nás objasnené Božie plány formovali. – Formovali v nás Kristov charakter. Bez poslúchania hlasu Písma niet poslušnosti vo viere a bez poslušnosti vo viere niet večného života (Ján 3,36) – iba oslavovanie seba samého. No to je vždy dočasné a končí neslávne. Jedine Bohu patrí sláva; Bohu, ktorý nás v Kristovi zmieril so sebou. To prijmime, tomu verme a podľa toho aj žime. Pán Boh nech nás v tom i dnes utvrdí.