Slovak Czech English German Polish

Piatok, 09. mája 2003

Nebuď mi postrachom; Ty si mi útočiskom v deň pohromy. Vždy nová sila. Hospodin zasľúbil Dávidovi, že bude kraľovať nad Izraelom. Avšak od jeho prvého pomazania za kráľa (1.Samuelova 16,1.13) po nástup na trón, ubehli roky. A na ceste k zaujatiu trónu vyvstalo nemálo prekážok. Pán Boh nám neodprace prekážky z cesty, ale pomáha nám - dáva nám silu cez ne prejsť. Novú silu k vyplneniu poslania symbolizuje i tretie Dávidovo pomazanie za kráľa. Olej je v Biblii aj upomienkou na Ducha Svätého. Jeho energiu potrebujeme aj my k novým úlohám. Len Duchom zmocnení sme v stave čakať, že Boh nám otvorí svoju cestu. Iba v sile Ducha môžeme (ako Dávid a neskôr ako Ježiš) nepresadzovať vlastné nároky, ale dôverovať, že Pán Boh splní svoje slovo. P. Gerhardt to vyspieval takto: “Však, čo Pán sľúbil, splní, / dá veniec víťazstva, / keď sa celkom naplní / čas Jeho kráľovstva, / z milosti On sám palmy / vloží do tvojich rúk, / budeš mu spievať žalmy, / že pomohol ti z múk” (ES 503,7).