Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 11. mája 2003

Hospodinove zámery sú večné. Nijaký reklamný slogan. Znie to skoro ako reklamný slogan: Ja som pravý vínny kmeň. – Ver, že ja! (som ten pravý). Mám o vás záujem. Tých, ktorí sa nám takto ponúkajú ako praví a ešte pravejší, vhodní, vhodnejší a ešte lepší, je dnes “na raty”. Je o nás záujem z rozličných strán. Ale iba Ježiš je tým, ktorý nás “nevycicia”, ktorý z nás nechce len čosi “vyžmýkať”, ale je kmeňom dávajúcim nám životodarnú miazgu – seba samého. Kedy? Keď nie sme “independent” – nezávislí. Ak nie sme iba pri Ňom, keď nie sme len “kresťanmi na hodinu v nedeľu, len kresťanmi na oko” (M. Vanča), ale sme v Ňom a On v nás. Ak chceš, aby bol dnešný sviatočný deň i začínajúci sa nový týždeň plodný, zostaň v spojení s Ježišom. Veď viera, ktorá nečerpá z Krista – z Jeho slova, je ako umelá kvetina. Môže byť navonok pekná, ale nerastie, nekvitne, nevonia. Bez Krista nemáme život. On je vskutku Ten pravý, komu sa oddá veriť. A golgotský kríž potvrdzuje, že Ježišov záujem o nás nie je nijakou zavádzajúcou prešpekulovanou reklamou.