Slovak Czech English German Polish

Utorok, 13. mája 2003

Hospodine, ty si ma preskúmal a poznáš ma. Ty vieš o mne, či si sadám, či vstávam, aj môj zámer vopred poznáš. Slúži Boh nám, či my Bohu? V úprimnej snahe žiť aktívny život viery nám hrozí pokušenie, že budeme v kresťanskom živote hľadať iba vlastnú sebarealizáciu. Je dobré, ak sme ochotní Bohu odovzdať všetky svoje schopnosti a slúžiť Mu všetkým, čo vieme. Ale nechcime Pána Boha presviedčať, že potrebuje práve ten spôsob služby, ktorý sa nám páči a ktorý je nám výhodný. Albert Schweitzer mohol mať lekársku prax alebo koncertné turné v omnoho príjemnejších a výhodnejších podmienkach, než ako to robil vtedy, keď organizoval koncerty na pomoc nemocnici v Lambarene. Lenže Pán Boh ho chcel mať práve v tejto službe a práve tam ho požehnal. Buďme pred Pánom Bohom pokornejší v načúvaní, kam nás posiela a čo od nás čaká. Nepohŕdajme službou, ktorá sa nám nezdá byť dosť honosná a veľkolepá. Nemyslime si, že konať menšie dielo je menej dôležité, ako byť pri čomsi ohromnom a veľkom. Boh nám poslúžil svojou láskou a milosťou v Ježišovi Kristovi dokonale. Urobil to práve tak, že sa úplne znížil a konal často celkom nepatrné skutky lásky. Cez ne však prešiel až ku obeti na kríži a našej záchrane. Odpovedajme na Jeho službu aspoň úprimnou snahou a poslušnosťou tomu, čo od nás žiada.