Slovak Czech English German Polish

Streda, 14. mája 2003

Nech sa naše srdcia naklonia k Nemu, aby sme chodili po všetkých Jeho cestách. Pán Boh dáva bohaté dary. Dávid bol v dobe pomazania za kráľa mládencom z nie práve najvýznamnejšieho rodu. Ako pastier oviec a najmladší syn svojho otca nemal pred sebou výnimočnú kariéru. No už vtedy sa naučil jedno – všetko dobré, čo mal, prijímal ako Boží dar. Naučil sa byť vďačný za Božiu ochranu, za silu, ktorú potreboval na opateru svojich ovečiek. Naučil sa byť pred Bohom pokorným a vďačným. Text na dnešný deň dokazuje, že vďačnosť a pokoru si zachoval až do konca života. Práve tým bol veľký. Pán Boh bohato obdarováva každého z nás. Prosme dnes v modlitbách o to, aby sme dokázali vždy vidieť množstvo Božích darov. Prosme o pokorné srdce, ktoré dokáže byť vďačné. Čím skôr sa naučíme byť v pokore vďační, tým skôr sa náš život naplní radosťou a potešením. Kde zostáva nevďačnosť, zostáva aj smútok a temnota v srdciach.