Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 18. mája 2003

Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. S Ježišom Kristom sme oslobodení ku radosti. Súčasnosť ponúka ľuďom veľa zložitých poznatkov. Čoraz komplikovanejšie technológie, zložitejšie vzťahy a názory robia život neprehľadným. Účinné riešenia našich problémov sú však veľmi často v celkom jednoduchých odpovediach na otázky doby. Jedno z najdôležitejších riešení našich otázok ponúka aj text z evanjelia podľa Lukáša 24 kapitoly: “Pane, zostaň s nami!” Kedykoľvek sa ako rodič vraciam domov z ciest, deti prejavujú veľkú radosť z mojej prítomnosti. Skočia mi okolo krku, hneď mi chcú porozprávať všetko, čo zažili, snažia sa intenzívne a naplno prežívať blízkosť rodiča. Rovnakú úprimnú radosť by sme mali prežívať v prítomnosti Pána Ježiša. Dnešný nedeľný deň nám ponúka možnosť vyjaviť Ježišovi aj svoje pocity, aj svoje myšlienky, hovoriť s Ním v modlitbe, tešiť sa zo spoločenstva s Ním a spoluveriacimi. Jedine Ježiš nám môže urobiť bremeno nášho života znesiteľným a únosným. Jedine On nás naučí účinnej pokore a tichosti, ktorá nás oslobodí od prekomplikovaných okolností života, čo nás tak veľmi zotročujú. Potešme sa dnes Ježišovej prítomnosti.