Slovak Czech English German Polish

Streda, 21. mája 2003

Pamätaj na Hospodina, svojho Boha, lebo on ti dáva silu. Iba smelý postoj verných môže zničiť zlo. Absolónovo povstanie sa stupňuje. Nemravnosť, ktorú koná pred očami Izraela, má presvedčiť aj tých pochybujúcich o tom, kto je tu pánom (v.20-22). Achitófel radí zatiahnuť poslednú slučku a tak zasadiť smrteľný úder Dávidovi, pomazanému kráľovi nad Izraelom (17,1-4). Zdá sa, že zlu už nestojí v ceste nič, čo by ho zastavilo. Zlo má zelenú, kým “verní” mlčia. Ozývať sa vtedy, keď okolo mňa prevládajú iné mienky? Veď ma zničia a aj tak sa nič nezmení. Tak alibisticky premýšľame v rôznych situáciách života, kde sa Božej pravde ubližuje. Aj keď sa ako kresťania k Božím pravdám hlásime, v praxi radšej chceme zostať neprejavení. Veď ma vysmejú. Sám aj tak nič nezmôžem. Kresťanským postojom sa úplne znemožním. Áno, stáť na strane pravdy, znamená brať na seba aj riziko. Arkijec Chúšaj smelo prezentuje svoj postoj a dáva logické argumenty, ktoré zdôvodňujú jeho zmýšľanie. Jeho mienka proti mienke mnohých. A predsa v tomto nerovnom boji víťazí. Víťazí preto, lebo za ním stojí ktosi veľmi mocný (v.14). Aj tu sa dokázalo, “keď Boh za nás, kto proti nám”? Nezabudnime: zlo sa šíri dovtedy, kým verní mlčia. Aj dnes je potrebný tvoj postoj pravdy. Neboj sa hovoriť, lebo za tebou stojí mocný Boh.