Slovak Czech English German Polish

Sobota, 24. mája 2003

Beda mi, som stratený lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí. Zmierenie a nie pomsta rieši konflikt. Konflikty sú súčasťou nášho života. Ani pri najlepšej vôli sa im nevyhneme. Dôležité je, aby sme ich vedeli správnym spôsobom vyriešiť. Dávid je v tomto smere veľkým príkladom. Aj keď vyhral vojnu a je pánom situácie, nezníži sa ku pomste voči tým, čo mu ublížili. Pomsta je veľkým pokušením, aj keď nič nevyrieši. Určite bola aj pre Dávida (v.21-22), najmä keď bol k nej výslovne pobádaný. Dávid vie, že pre budúcnosť je dôležitý pokoj. Je potrebné vyhrať boj ešte v srdciach svojich neprajníkov. Vtedy sa situácia utíši. Ľudské srdcia dokáže premôcť iba láska, ktorá odpúšťa. Ona prikrýva množstvo hriechov. Stratégia lásky a odpustenia víťazí v boji o ľudské srdce ak: a) to, čo nás spája, je väčšie ako to, čo nás rozdeľuje (v.12). – – b) máme vieru v spoločnú budúcnosť, napriek veľkosti sporu (v.11). – – c) v spoločnej budúcnosti majú aj neprajníci svoje dôstojné miesto (v.13-14: Amás, Šimei, Cíba, Mefibóšet). – – Učme sa aj my od Dávida neuspokojiť sa iba s povrchnými víťazstvami v našich konfliktoch, ale bojovať o ľudské srdcia stratégiou lásky a odpustenia.