Slovak Czech English German Polish

Utorok, 27. mája 2003

Ty si v práve, Hospodine, keď sa ti sťažujem, a predsa chcem hovoriť s Tebou o práve. Obeť zmierenia. Na rozdiel od včera spomínaného vzorného kráľa vidíme dnes Dávida aj v jeho slabosti. Biblia nezakrýva chyby ani tých najvýznamnejších biblických postáv, aby sme uverili, že Pán Boh nezavrhuje ani nás slabých. Dávid sa rozhodol zistiť svoju vojenskú silu, veď tak to robievali aj okolití králi. Lenže Dávid bol Boží kráľ a mal spoliehať len Božiu silu a nie silu svojej armády. Jeho vojvodca Joáb mu to pripomína, ale márne. Až po vykonaní súpisu si Dávid uvedomuje svoju vinu, ale trestu sa už nevyhne, Božia spravodlivosť platí aj pre kráľa. Na ľud dopadla pliaga moru. Dávidova rodina síce zostala ušetrená, ale Dávid sa potáca pod ťarchou zasiahnutého svedomia. Na to mu sám Pán Boh ponúka riešenie cez obeť zmierenia. Zachránilo to obetované zviera ľud i Dávida pred Božím trestom? Aj ono ukazovalo len na tú budúcu obeť zmierenia, ktorú prinesie sám Boží Syn. Len obeť Ježiša Krista môže aj nás očistiť od každého hriechu. Prijímajme ju v kajúcnosti a vďake!