Slovak Czech English German Polish

Piatok, 30. mája 2003

Ak sa celým srdcom obrátite k Hospodinovi a ak odstránite cudzích bohov zo svojho prostredia. Nech sa len Kristus zvestuje! Dnešný biblický odsek nás privádza do prostredia väznice. Svedok Kristov tu sedí bezmocne, pripútaný reťazou ku svojmu strážcovi. Prečo sa Pán Ježiš nezastal svojho verného apoštola, prečo ho neoslobodí pre ďalšiu službu? Nie je škoda drahocenného času, nie je škoda najväčšieho misionára všetkých čias? Avšak apoštol Pavel si je istý v Božej ruke, a preto všetko, čo sa deje, musí slúžiť k dobrému. Je tak preniknutý túžbou hovoriť vždy a všade o Kristovi, že nemlčí ani pred svojimi strážcami, a tak mnohí z nich uverili. Nadto “väčšina bratov” povzbudená Pavlovým príkladom, tým horlivejšie zvestuje evanjelium, vediac, že tým najlepšie potešia uväzneného Pavla. Božej veci neuškodí ani to, že niektorí ctižiadostiví kresťania zneužívajú Pavlovu neprítomnosť na vlastné sebecké uplatňovanie sa v cirkevných zboroch. Apoštol Pavel sa vie zo všetkého radovať, hlavne že sa Kristus zvestuje! Aj nás tu apoštol Pavel povzbudzuje ku neochvejnej dôvere v Božiu moc a Jeho konanie, nech sa deje, čo sa deje! A tiež ku pokornému hľadaniu nie vlastnej, ale Božej chvály vo všetkom!